Firma Bio-Šamp d.o.o. posjeduje slijedeće certifikate:

 • HACCP
 • ISO 9001:2008
 • GLOBALG.A.P.

Šta je HACCP?

HACCP – HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primjena podrazumjeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbjednosti hrane.

HACCP

 • Uspostavlja, ocijenjuje i kontroliše opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbjednost hrane,
 • Sistem upravlja kvalitetom i bezbjednosti hrane zasnovan na prevenciji,
 • Svaki zaposeni je informisan o tome šta, kako, kada i zašto da se uradi u cilju prevencije rizika od hrane ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdravu i bezbjedni hranu.

Uspostavljena higijenska praksa je od suštinskog značaja za praćenje stanja  tokom čitavog lanca proizvodnje hrane, od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda. Njenom primjenom se spriječava kontaminacija i obezbijeđuje adekvatno okruženje za rukovanje hranom.

Šta je ISO 9001:2008?

ISO 9001 – SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Za uspješno vođenje i rad organizacije potrebno je njome upravljati na sistematizovan i razvidan način. Uspjeh je puno izvjesniji kao posljedica primjene i održavanja sustava upravljanja kvalitetom.

ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sistema upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta.

Obuhvata osnovne procesa unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje, …), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u 

nadziranim uvjetima :

 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI),
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
 • poboljšavanje procesa.

Sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava opće prihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:

 • zadovoljstvo i povjerenje kupaca – vjernost kupaca, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnosti
 • sveukupne rezultate i sposobnosti – bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

Šta je GLOBALGAP?

GLOBALGAP – GLOBALNO PARTNERSTVO ZA BEZBJEDNU I ODRŽIVU POLJOPRIVREDU

GLOBALGAP je međunarodni komercijalni standard, koji obuhvata primarnu poljoprivrednu proizvodnju i aktivnosti nakon berbe. Standard je ustvari zemišljen kao garancija prema maloprodaji i potrošačima, da su poduzete sve moguće mjere i kontrole da bi proizvod bio bezbjedan i sa zdravstvenog aspekta. Pojam komercijalni standard znači da je on osmišljen i uveden od strane velikih trgovačkih kuća, koje su uključene u trgovini primarnim poljoprivrednim proizvodima i to najčešće u ime krajnjeg potrošača. Ovo znači da standard ni u jednoj zemlji nije zakonski reguliran, nego je dobrovoljan i obavezan za proizvođače koji žele da svoje proizvode prodaju trgovačkim kućama. Trenutno se GLOBALGAP zahtjeva u većini europske maloprodajne mreže.

Principi standarda GLOBALGAP:

Podrška najboljih dostupnih poljoprivrednih praksi pri proizvodnji hrane za ljude i životinje bazirana na potrebi za održivom poljoprivredom. Dugoročna poljoprivredna proizvodnja može biti održiva ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

 • proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda u dovoljnim količinama,
 • podrška ekonomski prihvatljivoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 • zaštita životne sredine i optimalna upotreba prirodnih energetskih resursa,
 • kombiniranje najbolje dostupnih profitabilnih praksi,
 • poboljšanje životnih uvjeta lokalnih zajednica.

Ciljevi standarda GLOBALGAP:

 • bezbijednost hrane primjenom HACCP principa,
 • zaštita životne sredine,
 • korištenje principa dobre poljoprivredne prakse,
 • zdravlje i bezbijednost zaposlenih i briga o socijalnom stanju zaposlenih,
 • briga o životinjama tamo gdje je primjenjiva